dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบครั้งที่ 21(3/2554) ทุกวิชา

     สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบครั้งที่ 21(3/2554) ทุกวิชาไปสอบในเดือนมีนาคม 2555 โดยมีขอบเขตเนื้อหาวิชาการทดสอบเหมือนเดิม กำหนดการทดสอบฯ ประจำปี 2555 รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ สภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-685-2500, 02-685-2580-1
มือถือ 086-326-7402

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี