dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม : ทำบุญครบรอบวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

    

        นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เป็นฤกษ์งามยามดีสำหรับการจัดงานทำบุญครบรอบวันสถานปสภาวิชาชพีบัญชีฯ โดยในปีนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้าร่วมทำบุญมากมาย เช่น อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ทุกคนเข้าร่วมพิธีทำบุญดังกล่าวด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี