dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 5

     สวัสดีครับ ช่วงนี้ติดตามข่าวน้ำท่วม จะเห็นชาวบ้านไม่มีที่อยู่และไร่นาเสียหายจำนวนมาก เพื่อน ๆ ชาวออดิทหลายคนอาจเจอปัญหาน้ำท่วมเช่นกัน ซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันค่อนข้างลำบาก แต่ต้องอดทนครับ… ขณะเดียวกันก็มีข่าวบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พวกเราชาวออดิททุกคนคงมีโอกาสได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือรวมทั้งส่งกำลังใจให้เพื่อนๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่นกัน และขอให้ปริมาณน้ำลดลงและกลับสู่สภาพปกติในเร็ววันนี้

     สองฉบับที่แล้วนั้น ยิ่งเล็กส่งข่าวมาตรฐานงานสอบทานและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ฉบับนี้ขอกล่าวถึงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เพื่อนๆ คงเคยได้ยินมาบ้างแล้ว บางคนรู้จักมาตรฐานฉบับนี้ดีโดยเฉพาะผู้บริหาร สนง.สอบบัญชีและผู้ที่เคยเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสภาฯ แต่บางคนก็แค่ได้ยินแว่วๆ เขาเล่าว่านี่คือ ISQC 1 อะไรประมาณนั้น… ยิ่งเล็กต้องขอขยายที่มาของมาตรฐานนี้ก่อน (แต่ไม่มาก พอหอมปากหอมคอ)… เหตุเกิดที่ไกลโพ้นเมื่อสิบปีก่อนมาแล้ว มีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งถูกจับได้ว่าผู้บริหารมีการทำทุจริตและแล้วบริษัทเหล่านี้ก็ล้มและปิดตัวไปในที่สุด จากนั้นกระแสสังคมจึงมีคำถามว่าทำไมงบการเงินไม่มีข้อบ่งชี้หรือสะท้อนอะไรให้ผู้มีส่วนได้เสียรู้ก่อนเลยหรือ แล้วรายงานผู้สอบบัญชีก็แสดงแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรในกอไผ่... เมื่อเหตุเกิดเช่นนี้ สังคมเริ่มไม่เชื่อถืองานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี คราวนี้ร้อนถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลวิชาชีพบัญชี จึงต้องออกมาตรฐาน ISQC1 เพื่อให้บริษัทสอบบัญชีมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพในระดับสำนักงาน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานถูกกลั่นกรองโดยระบบและบุคคลอื่น ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของบุคคลคนเดียวอีกต่อไป แน่นอนทำให้คุณภาพงานสอบบัญชีดีขึ้น… มาตรฐานนี้เริ่มใช้ในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงเนื้อหาในปี 2552… ของบ้านเราเริ่มเผยแพร่มาตรฐานนี้ในปีที่แล้วและประกาศมาตรฐานนี้เมื่อต้นปีนี้และให้ สนง.สอบบัญชีถือปฏิบัติในปี 2557 แต่สภาฯ สนับสนุนให้นำมาตรฐานนี้ไปใช้ก่อน ฉะนั้นเรามีเวลาเตรียมตัวอีก 2 ปี แต่อย่านิ่งนอนใจนะครับ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี