dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ ครั้งที่ 21 (3/2554)

     สภาวิชาชีพบัญชี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 21 (3/2554) กำหนดการทดสอบในวันที่ 22-23, 24, 29-30 ตุลาคม และ 19-20 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี