dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 2

สวัสดีครับเพื่อนชาวออดิท

      ฉบับที่สองแล้ว ผมลืมแนะนำนามปากกาในฉบับแรก ผมชื่อยิ่งเล็กครับ ถ้าเพื่อนมีเรื่องอะไรก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง ผมจะสายตรงไปที่ประธานคณะ กสบ. ทันที

     ฉบับนี้ต้องขอขยายความเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ หลายท่านอาจตื่นเต้นตกใจว่ามาตรฐานชุดนี้เปลี่ยนแปลงเนื้อหามากน้อยแค่ไหน เปลี่ยนมากขนาด TFRS เลยไหม แล้วมีแยกเป็นชุดเล็กแบบ TFRS for NPAE หรือเปล่า… ยิ่งเล็กขอเฉลยว่ามาตรฐานการสอบบัญชีของเราไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลา 10 ปีเศษแล้ว ฉะนั้นบางฉบับจะเปลี่ยนแปลงมาก บางฉบับเปลี่ยนแปลงปานกลาง และบางฉบับเปลี่ยนแปลงน้อย รวมมีมาตรฐานการสอบบัญชีทั้งหมด 36 ฉบับ ไม่มีแยกเป็นชุดใหญ่ ชุดเล็ก เราใช้ชุดเดียวครับ แต่มาตรฐานชุดใหม่นี้จะมีการกล่าวถึงข้อพิจารณาเฉพาะสำหรับการตรวจสอบกิจการขนาดเล็ก ซึ่งทำให้พวกเรามีข้อยืดหยุ่นในการตรวจสอบกิจการขนาดเล็กได้ดี … หลายคนเริ่มงง..บอกว่ายิ่งเล็กทำให้สับสนเพราะคุ้น ๆ ว่าประกาศสภาฯ พูดถึง 51 ฉบับ ?? … ยิ่งเล็กต้องอธิบายว่ามาตรฐาน 51 ฉบับนี้แบ่งเป็นมาตรฐานการสอบบัญชีแค่ 36 ฉบับครับ CONFIRM ……ที่เหลืออีก 15 ฉบับเป็น แม่บท มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ความให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง และแนวปฏิบัติงานสอบบัญชี … อีกไม่กี่เดือนพวกเราก็ต้องใช้มาตรฐานชุดนี้แล้วโดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่งานสอบทาน Q1 ปีหน้าเลย มีอะไรเปลี่ยนแปลงในงานสอบทาน Q1 โปรดติดตามฉบับหน้าครับ
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี