dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
แนะนำหนังสือใหม่ TFRSs for NPAEs

 

     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (2551-2554) ได้กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้เพื่อกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และได้จัดทำเป็นรูปเล่มเรียบร้อยพร้อมจำหน่ายให้กับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และผู้สนใจทั่วไปแล้ว

     สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายหนังสือ 0-2685-2527-8 หรือ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 0-2685-2572-5

ตาราง : 1

รายการ ราคาต่อเล่ม ส่วนลด ราคาสุทธิ
บุคคลทั่วไป 130 - 130
สมาชิก 1 ปี 130 10% 117
สมาชิก 3 และ 5 ปี 130 20% 104
นิติบุคคล 130 10% 117
สถาบันการศึกษา 130 30% 91

ตาราง : 2

รายการส่งเสริมการขาย ราคาเต็ม ส่วนลด ราคาสุทธิ
สั่งซื้อ 20 เล่มขึ้นไป (ฟรีค่าจัดส่ง) 2,600 20 % 2,080

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี