dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีฯ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประจำจำนวนหลายอัตรา

     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาฯ) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประจำ จำนวนหลายอัตรา สภาฯ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง
1. พนักงานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
3. เลขานุการ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ตำแหน่งที่ 1 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ตำแหน่งที่ 2-3 มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
4. ตำแหน่งที่ 3 มีความรู้ด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟออฟฟิศได้เป็นอย่างดี

     สนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติย่อมาได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (ถนนอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2685-2551 หรือที่ E-Mail : piyanuch.ying@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 นี้

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี