dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
แนะนำคู่มือ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำหรับ SMP

 

     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คณะทำงานเพื่อจัดทำคู่มือด้านการสอบบัญชีได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำหรับ SMP แล้วเสร็จ เพื่อมุ่งเน้นและเสริมสร้างความเข้าใจ ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี รวมถึงเป็นการยกระดับ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้มีความใกล้เคียงกันมากขึ้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายหนังสือ 0-2685-2527 หรือ
ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 0-2685-2572-5

ตาราง : 1

รายการ

ราคาต่อเล่ม

ส่วนลด

ราคาสุทธิ

บุคคลทั่วไป

650

-

650

สมาชิก 1 ปี

650

10 %

585

สมาชิก 3 และ 5 ปี

650

20 %

520

นิติบุคคล

650

10 %

585

สถานบันการศึกษา

650

30 %

455

 

ตาราง : 2

รายการส่งเสริมการขาย

ราคาเต็ม

ส่วนลด

ราคาสุทธิ

สั่งซื้อ 5 เล่มขึ้นไป

3,250

20 %

2,600

สั่งซื้อ 10 เล่มขึ้นไป (ฟรีค่าจัดส่ง)

6,500

20 %

5,200

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี