dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

คุณประสัณห์ ให้สัมภาษณ์วิทยุจุฬา 101.5 FM วันที่ 25/08/2014   11:41:49
เสวนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี ประเด็นปัญหาและความท้าทาย” วันที่ 22/08/2014   11:28:47
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย วันที่ 21/08/2014   10:41:31
ท่านพร้อมหรือยัง? ที่จะก้าวสู่อนาคต วันที่ 14/08/2014   10:19:12
นายกสภาฯแสดงความยินดีแก่ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ วันที่ 05/08/2014   11:28:04
ท่านจะได้พบอะไรบ้างภายในงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 วันที่ 05/08/2014   17:48:16
ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ผ่านการทดสอบ โครงการ Train the trainer รุ่นที่ 3 วันที่ 14/08/2014   10:37:41
FAP Newsletter ฉบับที่ 20 วันที่ 01/08/2014   09:40:54
ทำไมนักบัญชี..ถึงควรเข้าร่วมงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่19 วันที่ 01/08/2014   15:22:02
The Latest Global Knowledge, Resources and News from the Gateway (5 August 2014) วันที่ 07/08/2014   13:23:38