dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ข้อมูลข่าวสาร AEC ในช่วงเดือนเมษายน 2556

 
>> ข้อมูลข่าวสาร AEC ในช่วงเดือนเมษายน 2556 สรุป ดังนี้

1. AEC and Beyond (จุลสาร AEC Focus กรมเจรจาฯ)
การก้าวเข้าสู่ AEC ในปี มีความคืบหน้าไปมาก รวมทั้ง ความตกลงด้านการลงทุน ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วย... เพิ่มเติมคลิ๊ก
2. ไทยเตรียมพร้อมยกระดับยางพาราก้าวสู่ AEC (AEC Information Center News Alerts lite)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จัดงานประชุมยางพาราระดับอาเซียน ประเด็นทิศทางและการเติบโตของอุตสาหกรรมยาง กระทรวงฯได้มีแผนสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ อุตสาหกรรมยางพาราไทย อย่างจริงจัง ...เพิ่มเติมคลิ๊ก
3. ร้านอาหารไทยบุกต่างประเทศ เปิด AEC(AEC Information Center News Alerts lite)
จากการเปิด AEC ธุรกิจร้านอาหารนับเป็น ธุรกิจที่มีความได้เปรียบอย่างยิ่ง ไทยมีความขึ้นชื่อในเรื่องนี้ เนื่องจากคนต่างชาติมองว่าอาหารไทยมีความพิเศษ อร่อยและแตกต่างไปจากอาหารชาติอื่น และปัจจุบันบรรดาธุรกิจยักษ์ใหญ่ในวงการ เริ่มเคลื่อนตัวออกไปต่างประเทศกันมาขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสของไทยในตลาด AEC และตลาดโลก……..เพิ่มเติมคลิ๊ก
4. เล็ง 4 ตลาดค้าส่งเป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าในอาเซียน รับ AEC(AEC Information Center News Alerts lite)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยากผลักดันให้ตลาดค้าส่งทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โบ๊เบ๊ ประตูน้ำ จตุจักร และสำเพ็ง กลายเป็นศูนย์กลาง การค้าส่งสินค้าในอาเซียนได้ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
...เพิ่มเติมคลิ๊ก
5. ไทยกับการเป็นศูนย์กลางซื้อขายลิขสิทธ์หนังสือใน AEC (AEC Information Center News Alerts lite)
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เผยความหวังผลักดันไทยเป็ฯศูนย์กลางซื้อขายลิขสิทธ์หนังสือ ใน AEC ใกล้ความเป็นจริง ต่างชาติสนใจหนังสือไทยมากขึ้น สำนักพิมพ์ไทยมีความเข้มแข็งในระดับต้นๆทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC แล้ว การที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายลิขสิทธ์ เป็นไปได้สูง
...เพิ่มเติมคลิ๊ก
6. ดึงผู้ผลิต-ผู้ซื้อร่วม ยางพาราอาเซียนหวังดันไทยศูนย์กลาง ยางโลก (กรุงเทพธุรกิจ พุธที่ 10 เมษายน 2556 ฉบับที่ 8966 หน้า 6)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงาน “ASEAN RUBBER DAY” ขึ้น ในวันที่ 10-12 เมษายน เป็นเวทีนัดพบ ระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า เพื่อร่วมกันผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรม ยางพาราให้ก้าวสู่ระดับโลก มีตัวแทนจาก 13 ประเทศในเอเชีย และ 10 ประเทศ อาเซียน เข้าร่วม และอีก 3 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ร่วมด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน...เพิ่มเติมคลิ๊ก
7. อาเซียน : ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ ชุดที่ 8(กรุงเทพธุรกิจ พุธที่ 10 เมษายน 2556 ฉบับที่ 8966 หน้า 10)
ขณะนี้กลุ่มประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน อยู่ระหว่างการดำเนินการ ให้มีการเปิดเสรีอย่างครบถ้วนในปี พ.ศ.2558 สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของไทย แพคเกจ 8 ได้รับความเห็นชอบ จากรัฐสภาแล้ว และไทยได้ยื่นข้อผูกพันธ์ ไปให้เลขาธิการอาเซียนแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้...เพิ่มเติมคลิ๊ก
8. โอกาสเชื่อมโยงมิตรประเทศ CLMV …. ไทยควรเร่งเดินยุทธศาสตร์ “ Thailand Plus 4 “(สยามรัฐ วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2556 ฉบับที่ 21899)
จากดัชนีบทบาททางเศรษฐกิจ CLMV เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า ไทยไม่ควรนิ่งนอนใจละทิ้งโอกาส ขยายธุรกิจ ด้วยที่ตั้งอันเป็นข้อได้เปรียบ ที่ไทยได้ตั้งอยู่ใจกลางกลุ่มประเทศ CLMV …เพิ่มเติมคลิ๊ก
9. ไทยเร่งเตรียมการเจรจา FTA รอบแรก กับสหภาพยุโรป (จากจุลสาร Press Release จากกรมเจรจาฯ)
25ม.ย. 56 ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย เป็นประธานการประชุม คณะเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 ที่จะมีขึ้นระหว่างที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงบรัสเซลส์...เพิ่มเติมคลิ๊ก