dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ผู้สอบบัญชีกับ cybersecurity

     ในปัจจุบันมีการทำงานผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น Cybersecurity จึงเป็นเรื่องที่กิจการควรต้องให้ความสำคัญ เพราะหากข้อมูลความลับทางธุรกิจถูกขโมยหรือหายไป ก็อาจเป็นผลเสียต่อธุรกิจ ชื่อเสียงของกิจการ และกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกิจการ  เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Center for Audit Quality (CAQ) ซึ่งเป็นองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่บทความเรื่อง Cybersecurity and the External Audit โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ cybersecurity  สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชีเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีของไทย จึงได้สรุปบทความดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ดังนี้ Click โดยผู้สนใจสามารถอ่านบทความต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ Click 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี