dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีกำหนดจัดเสวนาเรื่อง “SMEs ได้อะไรจากกฎหมายหลักประกัน”

          ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีกำหนดจัดเสวนาเรื่อง “SMEs ได้อะไรจากกฎหมายหลักประกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs จากมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจนี้ จะเป็นโอกาสและทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

          ในการนี้จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ลานชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในงานเสวนานี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ด้านอื่นๆ 2.5 ชั่วโมง โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คลิ๊ก และ ดูรายละเอียดการสัมมนาได้ที่ คลิ๊ก

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์