dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
คำชี้แจงการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกคำชี้แจงการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์