dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 33 (1/2559)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ครั้งที่  33 (1/2559)  ดูประกาศคลิ๊กที่นี่


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ CPA ครั้งที่ 33 (1/2559)

 


กำหนดการทดสอบ :


วันทดสอบ วิชา

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

  การบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559   การบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559  
  การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่)
  การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)
  การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559   การสอบบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 
  สอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 
  สอบบัญชี 2
          

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี