dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์สด คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในรายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬา FM.101.5 MHz ในวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.25 - 09.55 น.

 

ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์สด คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในรายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬา FM.101.5 MHz ในวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.25 - 09.55 น. เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนักบัญชี กับ AEC โดยเนื้อหาจะเป็นการอัพเดทภาพรวมของการเปิด AEC สาขาบัญชี ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรหากเป็นเช่นนี้ คนในวิชาชีพควรตื่นตัวและปรับตัวอะไรบ้าง  และสภาฯดำเนินการเตรียมความพร้อมอะไรไปแล้วบ้าง? และมีแผนในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อรองรับการเปิด AEC อย่างไร?

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี