dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4

สภาวิชาชีพบัญชี ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาสาขาบัญชีที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ทุกคนค่ะ

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ แก่น้องๆ นิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ทั้ง 5 ทีม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี และรศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เป็นประธานร่วมกันมอบรางวัล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 AB อาคารสภาวิชาชีพบัญชี


 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี