dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการดำเนินการเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกร ที่อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
        สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการดำเนินการเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกร ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการจัดอบรมในหลักสูตรการบัญชีเพื่อเกษตรกรไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งการหารือดำเนินงานได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและจะมีการกำหนดจัดอบรมในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นี้ ณ   สภาเกษตรกร อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทาง
โดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
       


 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี