dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 2/2559

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 9.00–12.00น. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ได้จัด โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 2/2559ให้กับน้องๆ นิสิตนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 19 คน พร้อมคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบัญชี เพื่อเป็นแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในอนาคตได้ และได้มีการรับความฟังการบรรยาย เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยคุณกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและกำกับดูแลผู้จัดการอบรม นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมให้นิสิตนักศึกษาร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีเพื่อชิงของที่ระลึกจากสภาวิชาชีพบัญชีอีกมากมาย ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

 

 

ภาพบรรยากาศ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี