dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ท่านอาจารย์ทวี หนุนภักดี อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

 


 

           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ท่านอาจารย์ทวี หนุนภักดี อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 18.30 น. ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา 9


กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559  
เวลา 16.00 พิธีรดน้ำศพ

เวลา 17.00 พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

เวลา 18.00 สวดพระอภิธรรม


วันศุกร์ที่ 24 – วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
17.00 พระราชทานเพลิงศพ

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี