dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี ฉลองครบรอบ 12 ปี ซื้อชุดหนังสือมาตรฐานฯ หรือทุก 500 บาท รับฟรี!! ถุงผ้าอเนกประสงค์ article

 

          สภาวิชาชีพบัญชี ฉลองครบรอบ 12 ปี ซื้อชุดหนังสือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2558 (เล่ม 1 และ 2) หรือซื้อหนังสือของสภาวิชาชีพบัญชีครบทุก 500 บาท รับฟรีทันที!! ถุงผ้าอเนกประสงค์สภาวิชาชีพบัญชี  


**สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก หรือสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น 1 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

 

หมายเหตุ ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2559, ขอสงวนสิทธิ์ถุงผ้า 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ, เงื่อนไขการซื้อหนังสือครบ 500 บาท เป็นราคาหลังหักส่วนลดของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแล้วเท่านั้น

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี