dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 101 ปี


        เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 101 ปี และได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ซึ่งเป็นโครงการร่วมทำบุญกับกรมสรรพากรและหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบของที่ระลึกและโล่ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการตัวอย่าง ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์แก่กรมสรรพากรอีกด้วย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี