dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 35 (3/2559) article

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 

ครั้งที่  35 (3/2559)ดูประกาศคลิกที่นี่

 


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
CPA ครั้งที่ 35 (3/2559)


 

กำหนดการทดสอบ :

วันทดสอบ วิชา
วันเสาร์ที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 การบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 การบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

- การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่)
- การสอบบัญชี 1  (ขอบเขตวิชาเดิม)
- การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 การสอบบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

 

**โปรดตรวจสอบหมายเลขห้องสอบล่วงหน้า 3 วันก่อนวันทดสอบแต่ละวิชา

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี