dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการเปิดบ้านสภาฯ FAP Open House ภายใต้หัวข้อ นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิตอล article

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการเปิดบ้านสภาฯ FAP Open House ให้แก่นักศึกษาสาขาบัญชีทั่วประเทศกว่า 500 คนจาก 25 สถาบัน ในหัวข้อ นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิตอล"  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการก้าวสู่นักบัญชียุคดิจิตอลในอนาคต

ภายในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยการบรรยายจากวิทยากรในเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้งวันจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภาวิชาชีพบัญชี ที่ให้เกียรติมาแนะนำสภาวิชาชีพบัญชีและเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี คุณศิริรัฐ โชติเวชการ นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ มาบรรยายในหัวข้อ นักบัญชีสายพันธ์ใหม่ในยุคดิจิตอล”  ต่อด้วยช่วงบ่าย ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์อาเซียน ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “DNA ของนักบัญชีรุ่นใหม่”  และอาจารย์เศรษฐา คะชินทร์ ประธานบริษัท เคเอเอส ออดิท จำกัด มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานจากพี่ผู้สอบบัญชีมืออาชีพสู่น้องนักบัญชี ปิดท้ายด้วยการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการวางแผนหลังเรียนจบ จาก คุณวิศาล พงศกร หรือ คุณอุ้ย HR เจ้าของเพจ รู้งี้ได้งานไปนานแล้ว นอกจากนั้น ยังมีบูธกิจกรรมแจกของที่ระลึกจากสภาวิชาชีพบัญชี และหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างคับคั่ง สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณวิทยากรและผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่สนับสนุนการจัดงานในครั้ง


 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี