dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาฯ จัดการประชุมเพื่อรับฟังและสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ


             สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำงานมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงใหม่ (Learning Outcomes-Based) จัดการประชุมเพื่อรับฟังและสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (Learning Outcomes-Based International Education Standards) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐานการศึกษาดังกล่าวให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติรศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี กล่าวเปิดงาน และผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งงาน

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี