dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
กิจกรรมสภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่  
ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน
เข้าร่วมกิจกรรมประกวดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

ภายใต้หัวข้อเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ชิงโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ
เงินทุนการศึกษามูลค่ากว่า 15,000 บาท
Download เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม Click

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพัณณ์ชิตา โทร.087-1784514
053-944922 E-mail: fap.chiangmai@gmail.com     


สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่  
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบู๊ธรับสมัครงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ในงานโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 3-4 ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน             วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560  โดยเวลา 09.00-12.30 น.

เป็นกิจกรรมบรรยายจากท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในหัวข้อเรื่อง “นักบัญชีในยุคดิจิตอล” และกิจกรรมนักศึกษาพบบู๊ธรับสมัครงาน
ในช่วงเวลา 11.00-12.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยคาดว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวประมาณ 1
,000 คน

Download แบบตอบรับและรายละเอียดเพิ่มเติม Click

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณพัณณ์ชิตา โทร.087-1784514
053-944922 E-mailfap.chiangmai@gmail.com  

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี