dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการเปิดบ้านสภาฯ ( FAP Open House ) ครั้งที่ 1/2560

 

     วันนี้ (พุธที่ 22 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 -12.00 น. สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการเปิดบ้านสภาฯ  (FAP Open House) ครั้งที่ 1/2560 ให้แก่คณะบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, การจัดการมหาบัณฑิตและเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่า 40 คน ทั้งนี้ภายในงานนี้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและกำกับดูแลผู้จัดการอบรม ที่มาบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของนักบัญชีกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี พร้อมเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี และดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ที่มาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการก้าวสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยงานครั้งนี้ขึ้น ณ ห้องอบรมสัมมนา ชั้น 8  อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21


 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี