dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย


ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
  


   
      สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกใน

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา 
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ 1 สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 อัตรา


โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ ได้โดย Click

 

 

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์