dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ให้กับมูลนิธิกระจกเงา

 

          วันนี้ (ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560) สภาวิชาชีพบัญชี ได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที จำนวนกว่า 130 ชิ้น เพื่อสนับสนุนโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา”  โดยหลังจากการได้รับมอบแล้ว ทางมูลนิธิจะนำไปซ่อมบำรุงเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน และส่งมอบให้แก่น้องๆ ในโรงเรียนเขตพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขาดแคลนมาก

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี