dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี
2547 - 2554

โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ศาลา 10 วัดธาตุทอง

กำหนดการ

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.30 น.
(รดน้ำศพ 15.30-17.00 น.)

สวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ. 2560 (วันที่ 17 เมษายน เริ่มเวลา 18.00 น.
/
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เริ่มเวลา 19.00 น.)

*สภาวิชาชีพบัญชีเป็นเจ้าภาพในวันที่ 20 เมษายน*

ขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี