dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่ จัดสัมมนา "จับประเด็นสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่"

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร "จับประเด็นสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่" ขึ้น โดยมี คุณสายฝน อินทร์แก้ว คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี และหุ้นส่วนสำนักงาน อีวาย สอบบัญชี จำกัด เป็นวิทยากร การจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 29 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมฟูราม่า

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี