dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่สนใจส่งผู้แทนเข้ารับฟัง การนำเสนอการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ
 

     สภาวิชาชีพบัญชีขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1 Thailand Accounting Case Comprtition 2017 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก) สถาบันที่สนใจสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังได้สถาบันละ 5 คน โดยแจ้งความจำนงมาที่ คุณศิริพร แก้วชาวนา (หญิง) Email: fapcase2017@fap.or.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี