dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dotสภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเชิญสมาชิกติดตามข่าวสารของ AFA ผ่านช่องทาง Twitter ได้แล้ววันนี้
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติเกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (CVD)
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ขอเชิญชวนส่งโครงร่างการวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง แรงงานวิชาชีพไทย : มาตรฐานแรงงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานของ IFACarticle
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา มหกรรมวิเคราะห์การลงทุน (IAA Investment Conference) ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายarticle
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจาก World Bank Thailand
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม
[Go to top]