สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 บริการเงินกู้สำหรับผู้ไม่มีสลิป
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 200,000 บาท

รีวิวสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ข้อมูลสินเชื่อและเกณฑ์พิจารณาอนุมัติ

เมื่อต้องการหาวงเงินก้อนสำหรับนำไปใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจหรือจะเป็นกิจการเล็ก ๆ และจะเลือกสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระซึ่งหากต้องการลงทะเบียนสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ก็จะมีการแนะนำในเรื่องของการสมัครจะต้องใช้เอกสารอย่างไรบ้าง และต้องมีคุณสมบัติการสมัครอย่างไร โดยในส่วนของสินเชื่อธนาคาร ธกส เงื่อนไขการสมัครหากไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีใบรับรองเงินเดือนจะสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน และมีเงื่อนไขในการอนุมัติอย่างไรบ้าง 

สิทธิประโยชน์ของสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ธกส สินเชื่อ 50000 บาทขึ้นไป

สำหรับการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 เป็นสินเชื่ออาชีพอิสระที่พร้อมให้วงเงินสินเชื่อได้สูงสุดถึง 1 แสนบาทซึ่งจะเป็นสินเชื่อหรือวงเงินโดยในการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ pantip ที่จะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันโดยจะให้วงเงินสูงสุดที่ 80% และกรณีที่ใช้บัญชีธนาคาร ธกส ในการค้ำประกันจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดอยู่ที่ 90% โดยสินเชื่อ ธกส ล่าสุดจะมีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานตั้งแต่ 12-18 เดือน โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับกลุ่มคนทั่วไปที่ต้องการจะนำไปใช้ในกิจการทั่วไปหรือเกี่ยวกับการเกษตรก็ได้

คุณสมบัติในการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

เมื่อธนาคาร ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด 2024 ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ต้องการวงเงินนำไปใช้ในการประกอบอาชีพโดยวงเงินที่จะได้จะไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 จะต้องมีคุณสมบัติในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อเงินด่วน  ธกส ซึ่งจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าต่าง ๆ ด้านการเกษตรหรือกลุ่มคนที่มีการทำอาชีพในครอบครัว ซึ่งการสมัครขอสินเชื่อ ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด ที่จะต้องมีบุคคลค้ำประกันได้สูงสุดถึง 5 คนโดยอาจจะต้องมีเอกสารแสดงรายได้อย่างชัดเจนทั้งสลิปเงินเดือน เอกสาร 50 ทวิอาชีพอิสระ โดยจะได้วงเงินเต็ม 1 แสนบาท แต่กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันจะได้วงเงินสูงถึง 95%

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 มีการเกณฑ์พิจารณาอย่างไรบ้าง

การพิจารณาขอยื่นเรื่องสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ก็ยังมีเกณฑ์พิจารณาตามเอกสารรายได้ ซึ่งต้องมีในการแสดงรายได้ รวมถึงประวัติการชำระหนี้ด้วยที่ต้องไม่มีการชำระหนี้ล่าช้า และไม่มีภาระหนี้เกินตัว เช่นเดียวกับเงื่อนไขการพิจารณาของธนาคารชั้นนำหลายธนาคารที่เปิดให้บริการในไทยและที่สำคัญจะต้องมีสถานประกอบการที่มีความชัดเจน เป็นการกู้เงินอาชีพอิสระเพื่อที่จะมีระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลของผู้กู้โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ดังนั้นสำหรับกลุ่มอาชีพเกษตรที่กำลังต้องการขยายกิจการ หรือต้องการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรกรก็สามารถสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ซึ่งจะได้วงเงินได้สูงสุดที่ 1 แสนบาทโดยจะเป็นการกู้เงิน ธกส ที่สามารถยื่นเรื่องได้ง่ายมาก ๆ เพียงมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และเป็นสินเชื่อ ธกส 2567 ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าธนาคาร ธกส ที่มีอาชีพเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อส่วนบุคคล happy cash อนุมัติเงินทันทีใน 30 นาที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 1,500,000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลศักดิ์สยามรับเงินด่วนโอนเข้าบัญชีได้ทันที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 100,000 บาท
Scroll to Top
?>