สินเชื่อไทรทอง

สินเชื่อไทรทอง

สินเชื่อไทรทอง บริการเงินฉุกเฉินจากทางออมสินในปี 2024
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20-65 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 5,000,000 บาท

2567 สินเชื่อไทรทอง อีกโอกาสของคนที่ต้องการเงินด่วน 

สินเชื่อไทรทองออมสิน 2567 เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ออมสิน ที่ธนาคารออมสินให้บริการกับผู้ที่ต้องการกู้เงินกับธนาคาร สินเชื่ออเนกประสงค์ คืออะไร หลายคนบอกว่าไม่คุ้นกับคำนี้เลย สินเชื่อไทรทองคือสินเชื่อเงินสดประเภทหนึ่งที่ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้เช่น กู้ไปชำระหนี้ กู้เพื่อศึกษาต่อ กู้เพื่อไปท่องเที่ยว หรือนำไปใช้สำหรับสิ่งที่จำเป็นในครอบครัว ซึ่งสินเชื่อเอนกประสงค์นี้ธนาคารออมสินก็เป็นธนาคารนึงที่ให้บริการกับทางลูกค้า 

2024 สินเชื่อไทรทอง วงเงินสูง ระยะเวลาผ่อนนาน

หากว่าใครที่ต้องการสมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน โครงการสินเชื่อไทรทองออมสินจะต้องเป็นตัวเลือกแรกๆแน่นอน เพราะสินเชื่อไทรทองอนุมัติวงเงินสูง ระยะเวลาการกู้ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 25 ปี สามารถขอดูสินเชื่อไทรทองตารางผ่อนชำระได้ สามารถบริหารจัดการระยะเวลาในการชำระเงินกู้ตามความสามารถได้ ทำให้สามารถบริหารการเงินได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น  

ต้องการเงินก้อนจะขอสินเชื่อไทรทองต้องทำอย่างไร 

ธนาคารออมสินเป็นอีกธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ให้กู้เงินกับธนาคารได้เงินก้อน ด้วยสินเชื่อเอนกประสงค์ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครสินเชื่อไทรทอง คือต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาโครงการ ที่สมัครสามารถจัดสรรได้จากสินเชื่อไทรทองตารางผ่อน  เช่นถ้าอายุ 40 ปี แล้วขอกู้เงินจะต้องดูระยะเวลาการผ่อนชำระจากสินเชื่อไทรทองตารางผ่อน ใช้เวลาชำระหนี้ไม่เกิน 25 ปี แต่ในหรือถ้ากู้ตอนอายุ 50 ปี ระยะเวลาชำระหนี้อยู่ที่ 15 ปี แต่ถ้าขอชำระมากกว่า 15 ปีก็จะไม่ผ่านคุณสมบัติข้อนี้ และต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน สำหรับวงเงินที่ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท แต่มีเงื่อนไขคือ กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ส่วนใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท แต่ก็ต้องดูเงื่อนไขในการหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันอีกทีว่า จะสามารถกู้เงินได้เงินก้อนมูลค่าเท่าไหร่ ส่วนดอกเบี้ยเป็นไปตามระกาศของธนาคารออมสิน ซึ่งจะอยู่ประมาณ 67% สินเชื่อไทรทองกี่วันอนุมัติ ขึ้นอยู่กับเอกสารและวงเงินที่ต้องการกู้ หากเอกสารครบ คุณสมบัติผ่าน และมีผู้ค้ำประกัน หรือประเมินหลักทรัพย์ที่ใช้คำประกันได้ การพิจารณาอนุมัติก็จะใช้เวลาไม่นาน 

สินเชื่อไทรทอง ต้องไปสมัครและยื่นเอกสารที่สาขาเท่านั้น

หลายคนมีข้อสงสัยว่าสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่ จากข้อมูลที่ธนาคารออมสินได้ให้ไว้ ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อไทรทองจะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สาขาของธนาคารเท่านั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นเอกสารแนะนำให้สอบถามข้อมูลและศึกษาการเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย จะได้ไม่ต้องเดินทางหรือเสียเวลาหลายครั้ง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อส่วนบุคคล happy cash อนุมัติเงินทันทีใน 30 นาที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 1,500,000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลศักดิ์สยามรับเงินด่วนโอนเข้าบัญชีได้ทันที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 100,000 บาท
Scroll to Top
?>