ไทยเครดิตสินเชื่อ

ไทยเครดิตสินเชื่อ

ไทยเครดิตสินเชื่ออนุมัติไวพร้อมให้วงเงินสูงสุด
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
21-62 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 200,000 บาท

รายละเอียดข้อมูลบริษัทไทยเครดิตและไทยเครดิตสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อไทยเครดิตหรือเกี่ยวกับธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ที่เปิดดำเนินกิจการประกอบธุรกิจที่เป็นไปตามธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 และทั้งนี้ทางไทยเครดิตสินเชื่อยังได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นธนาคารพาณิชย์มาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้รวมถึงการให้บริการสินเชื่อไทยเครดิตที่เป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย และหลายคนที่สงสัยว่าไทยเครดิตสินเชื่อหรือธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย pantip ของธนาคารไทยเครดิตเช็คบูโรไหม? ตอบได้เพียงว่าการสมัครสินเชื่อไทยเครดิตทุกประเภทสินเชื่อที่คุณต้องการจะกู้ไทยเครดิตไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า,สินเชื่อส่วนบุคคลไทยเครดิตที่เป็นสินเชื่อไทยเครดิต โดยสินเชื่อส่วนบุคคลจะให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 2 แสนบาท และจุดเด่นคือขอสินเชื่อไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักประกันก็สามารถสมัครขอสินเชื่อไทยเครดิตให้เป็นวงเงินหมุนเวียนโดยสินเชื่อตัวนี้จะไม่มีการเช็คเครดิตบูโรนั่นเอง และยังมีสินเชื่อไทยเครดิตอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้สมัครสามารถรวมหนี้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้สินส่วนบุคคลอื่น ๆ โดยธนาคารไทยเครดิตปิดหนี้ให้และนำมาไว้ที่เดียวกันกับไทยเครดิตสินเชื่อได้นั่นเอง

คุณสมบัติของผู้สมัครไทยเครดิตสินเชื่อ

การสมัครขอสินเชื่อไทยเครดิตโดยสมัครสินเชื่อไทยเครดิตสามารถสมัครผ่านช่องทางของไทยเครดิตสาขาที่อยู่ใกล้บ้านได้โดยการเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารเพื่อกู้ไทยเครดิตโดยไทยเครดิตสินเชื่อจะให้ผู้ที่ผ่านการทดลองงานและมีอายุการทำงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4 เดือนขึ้นไป โดยผู้ที่ต้องการจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลไทยเครดิตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยและมีอายุ 20-60 ปี และผู้สมัครจะต้องเป็นพนักงานประจำไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการที่มีรายได้ประจำต่อเดือนเฉลี่ยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป แต่หากมีรายได้ประจำ 20,000 บาทไม่ถึง 30,000 บาทก็สามารถสมัครได้ โดยให้ใช้เอกสารในการขอสินเชื่อไทยเครดิตคือ ต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือนจำนวน 1 เดือนหรือใช้หนังสือรับรองการทำงาน โดยต้องระบุตำแหน่ง และระบุจำนวนเงินเดือนที่ออกมาให้ไม่เกินหนึ่งเดือน และเอกสารสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 4 เดือน และทั้งนี้หากผู้ที่สนใจ

สมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลไทยเครดิตโดยให้ทางธนาคารไทยเครดิตปิดหนี้รวมกันไว้ด้วยกันที่ไทยเครดิตสินเชื่อเพื่อรวมหนี้บัตรเครดิตรวมหนี้ส่วนบุคคลโดยให้เพิ่มเติมคือการใช้เอกสารใบแจ้งหนี้และแบบฟอร์มการชำระเงินของเดือนล่าสุด และสามารถเช็คผลอนุมัติไทยเครดิตกับไทยเครดิตสินเชื่อหรือ
จะสมัครสินเชื่อไทยเครดิตออนไลน์โดยจะใช้เวลาเพียง 1 วันทำการหลังจากที่ธนาคารบริษัทไทยเครดิตได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วนั่นเอง

ช่องทางการสมัครไทยเครดิตสินเชื่อ

หากใครต้องการจะขอกู้ไทยเครดิตและได้รับการอนุมัติจากไทยเครดิตสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว และต้องการจะใช้วงเงินธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย pantip สำหรับผู้ที่ผ่านการอนุมัติในการขอสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งทางไทยเครดิตสินเชื่อจะทำการโอนเงินเข้าบัญชี Prompt Pay ID ตามที่ผู้สมัครได้แจ้งจำนวนเงินที่ให้โอนเข้าบัญชีตั้งแต่แรกในการระบุไว้ในการสมัคร และหลังจากนั้นผู้สมัครก็จะสามารถเบิกถอนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายได้ทันที และหากมีการจ่ายชำระค่างวดคืนไปแล้วและถ้าหากว่าผู้ขอสินเชื่อมีความต้องการจะเบิกเงินสินเชื่อถูกกฎหมายมาใช้ในครั้งถัดไปก็ยังสามารถโทรไปติดต่อเพื่อใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าโทร. 0-2697-5454 ซึ่งก็จะเปิดให้บริการทุกวันในเวลาตั้งแต่ 08.00 – 22.00 น. จากนั้นหากเจ้าหน้าที่ก็จะโอนเงินผ่านบัญชี Prompt Pay ID โดยการเบิกวงเงินไทยเครดิตสินเชื่อนี้จะจำกัดจำนวน 5 ครั้งต่อวันและขั้นต่ำในการเบิกวงเงินอนุมัติครั้งละ 1,000 บาท และเบิกใช้จ่ายได้สูงสุด 300,000 บาทต่อวันและหากชำระคืนเงินค่างวดก็สามารถชำระคืนได้หลายช่องทางโดยการชำระผ่านระบบออนไลน์ของแต่ละธนาคารหรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15-20 บาทต่อรายการ และทั้งนี้หากชำระคืนผ่านไทยเครดิตสาขาโดยตรงก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการนั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อส่วนบุคคล happy cash อนุมัติเงินทันทีใน 30 นาที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 1,500,000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลศักดิ์สยามรับเงินด่วนโอนเข้าบัญชีได้ทันที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 100,000 บาท
Scroll to Top
?>