สินเชื่อ ธกส

สินเชื่อ ธกส

สินเชื่อ ธกส บริการสินเชื่ออนุมัติผลรวดเร็ว
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

กู้เงินธนาคารไหนดีกับสินเชื่อ ธกส 

ในปี 2567/2024 หลายคนอยากขอกู้เงินจากธนาคารแต่ไม่รู้จะกู้เงินธนาคารไหนดี ก็ต้องบอกได้เลยว่าสินเชื่อ ธกส ก็เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยและธกส มีสินเชื่ออะไรบ้างไปดูกัน สำหรับสินเชื่อเงินด่วน ธกส นั้นมีสินเชื่อที่หลากหลายทั้งสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 และสินเชื่อบ้าน  ธกส ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นเป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส สำหรับสมาชิกโดยแยกออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1. สินเชื่อส่วนบุคคล ธกส โดยเป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคลซึ่งก็จะมีสินเชื่ออีกหลากหลายสำหรับสินเชื่อเกษตรกรและบุคคลทั่วไป เช่น สินเชื่อแทนคุณสำหรับทายาทเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อจากครอบครัว เป็นต้น  2. สินเชื่อ ธกส สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ เช่น สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคชนบท 3. สินเชื่อ ธกส สำหรับลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม และองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อโครงการสนับสนุนการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร เป็นต้น

ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดกับเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ธกส 

สินเชื่อธนาคาร ธกส นอกจากจะเป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส แล้วก็ยังมีที่ธกส ปล่อยกู้สินเชื่อตามนโยบายของรัฐรวมไปถึงสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปอีกด้วย ซึ่งล่าสุด ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด 2567/2024 ให้กับสมาชิก อสม. และ อสส. สำหรับสินเชื่อ ธกส เงินด่วนคนดีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการจัดการด้านสวัสดิการขั้นพื้นฐานของ อสม. และ อสส. ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 0.67 ต่อเดือน และให้วงเงินกู้รายละไม่เกิน 20,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 4 ปี โดยสินเชื่อ ธกส เงินด่วนคนดีมีเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ธกส โดยจะต้องเป็นสมาชิก อสม. หรือ อสส. ที่ได้รับเงินสำหรับค่าป่วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ ธกส. และเป็นผู้ที่ถือบัตร Smart Card อสม. หรือ Smart Card อสส. ของ ธกส. และเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลายและมีความยินยอมให้ธนาคารหักชำระหนี้แบบอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝาก ทั้งนี้การกู้เงิน ธกสสำหรับสินเชื่อ ธกส เงินด่วนคนดีจะต้องมีบุคคลในการค้ำประกัน โดยเป็นสมาชิก อสม. หรือ อสส. จำนวน 1 คน

ติดต่อขอสินเชื่อ ธกส ได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับใครที่ต้องการกู้ธนาคาร ธกสม่ว่าจะเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 หรือสินเชื่อบ้าน  ธกส หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ธกส หรือสินเชื่อ ธกส ล่าสุดกับสินเชื่อเงินด่วนคนดีสามารถที่จะสมัครสินเชื่อ ธกส โดยการนำเอกสารเพื่อลงทะเบียนในการขอสินเชื่อ ธกส ได้ทุกสาขาที่เปิดให้บริการใกล้บ้านหรือใกล้กับสถานที่ทำงานหรือจะสะดวกที่สำนักงานสาขาไหนก็ติดต่อยื่นกู้สินเชื่อ ธกส สาขานั้น ๆ นอกจากนั้นแล้วปี 2567/2024 หากใครที่ต้องการกู้เงิน ธกส ก็ยังสามารถจะลงทะเบียนขอกู้ได้ที่แอพพลิเคชั่นหรือหากต้องการจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ ธกส สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรธนาคาร ธกส Call Center 0-2555-0555 หรือศูนย์บริการลูกค้า 1593 หรือเบอร์โทรสำนักงานใหญ่ 0-2558-6555

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อส่วนบุคคล happy cash อนุมัติเงินทันทีใน 30 นาที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 1,500,000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลศักดิ์สยามรับเงินด่วนโอนเข้าบัญชีได้ทันที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 100,000 บาท
Scroll to Top
?>